7/24 Veteriner Hekim Destek Hattı Tel: 0212 263 31 10
Anasayfa  >  KÜTÜPHANE > Kedi Operasyonları > MİDE-DİLATASYONU-MİDE-GENİSLEMESİ


Mide Dilatasyonu (Mide Genişlemesi) 13.05.2003Operasyonun yapılış amacı

Mide dilatasyonu mide de gıda, sıvı veya gaz birikimi nedeniyle şekillenen aşırı genişlemedir.
Dilatasyon vakalarında operasyon mide’de şekillenen genişlemelerin giderilmesi, midenin normal hacim ve konumuna getirilebilmesi amacıyla yapılır.

Kedilerde genellikle yabancı cisme bağlı olarak, mide çıkışında ve bağırsağın ilk bölümlerinde şekillenen tıkanmalar veya aşırı yemek yemeye bağlı olarak dilatasyon şekillenebilir. Ancak sık görülen bir durum değildir.

Tıkanmanın söz konusu olduğu durumlarda mideden geçiş tamamen veya kısmen durabilir. Başlangıçta iştah kaybolmadığından yemek yemeye devam eder. Ancak geçiş olmadığından mide de genişleme şekilleneceği gibi zamanla kusma, karın bölgesinde gerginlik, ağrı, iştahsızlık ve genel durumda bozulmalar görülebilir. Çoğu zaman tıkanma giderildiğinde mide küçülerek normal hacmine geri dönebilir. Ancak mide de şekillenen genişleme ileri boyutta olduğunda mide eski hacmine dönemeyebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda oluşabilecek nüksleri önlemek için operatif olarak midenin bir kısımının alınarak küçültülmesi zorunlu hale gelebilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Mide de veya bağırsaklarda tıkanma varsa operasyon acil olarak yapılmalıdır. Midenin karın duvarına dikilmesi veya midenin küçültülmesine ihtiyaç olup olmadığına hekim operasyon sırasında midenin durumuna bakarak karar verebilir.

Tıkanma olmaksızın şekillenen mide genişlemelerinde ise operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle karın bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan kediye hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Operasyon için en uygun bölge linea alba adı verilen orta karın çizgisidir. Bu hat damarlaşma açısından zayıf olduğundan ensizyon hattında kanama olasılığı çok düşük olacağı gibi mideye rahat ulaşılabilecegi içinde tercih edilir.

Dilatasyonun şekillenme nedenine göre farklı teknikler uygulanılır.

Mide çıkışında veya ince bağırsağın ilk bölümlerindeki yabancı cisme bağlı bir tıkanma ve buna bağlı olarak mide dilatasyonunun söz konusu olduğu durumlarda, yabancı cisimin bulunduğu bölgeden mide veya bağırsak açılarak yabancı cisim uzaklaştırılır ve geçiş sağlanarak dilatasyon giderilir. Operasyondan kısa bir süre sonra mide normal büyüklüğüne ulaşabilir. Nadir olarak bu olgularda hekim gerekli görürse mideyi karın duvarına dikebilir.

Tıkanma olmaksızın şekillenmiş dilatasyon olgularında çoğunlukla karın boşluğu açıldıktan sonra midede kese tarzında kısmi bir dilatasyon söz konusu ise bu kısım kesilerek çıkarılır ve mide dikişi uygulandıktan sonra karın boşluğu tekniğine uygun olarak kapatılır.

Ancak midede genel bir genişleme söz konusu ise mide duvarından bir bölüm kesilerek mide bir parça küçültülür ve mide karın duvarına dikilir. Daha sonra deri dikişleri uygulanır ve karın boşluğu kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır.

Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir.

Operasyondan sonra mutlaka 3-5 gün serum tedavisi uygulanmalı ve yiyecek verilmemelidir. Daha sonraki günlerde hekimin belirleyeceği süre sıvı gıdalar verilmeli ve miktarının az olmasına özen gösterilmelidir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Dilatasyona neden olan faktörler (yabancı cisim yeme, asidik mide içeriği, fazla yemek yeme gibi) gözönünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar önlenmeye çalışılmalıdır.

Nüksetme riski daima hatırlanmalı ve yiyecekler daha sık aralıklarla az miktarlarda verilmelidir. Ayrıca yemeklerden hemen aşırı hareket etmesi önlenmelidir. Çok fazla ve hızlı yenilen yemekler daima dilatasyon riski oluşturabilir.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Ancak, operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.

Juen Veteriner Polikliniği

Juen Veteriner Polikliğini

Sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanmaktayız. Detaylar ile "Aydınlatma ve Rıza Metni" için tıklayınız.